Förlängningen till City – En bra idé?

Läs mer och debattera

Ska Östra station rivas?

Läs mer och debattera

Oberoende av förlängningsfrågan kan man ha synpunkter på om Stockholms östra bör vara kvar som station. Som plattform för en diskussion i den frågan har vi startat Facebook-gruppen ”Rädda Stockholms östra?”. Gå gärna in och diskutera.

https://www.facebook.com/groups/318848549089008

Nyheter

Under denna rubrik kommer vi att presentera nyheter kring sajten, med början från den officiella starten i augusti 2020.

10 april, lördag

Det har varit lite stiltje på den här sajten ett tag. Vi väntar fortfarande på att Trafikverket skall komma med sin sammanställning av samrådssvaren.

För att röra om i grytan har vi lagt upp ett upprop på uppropssajten ”Mitt skifte”. Frågan om Roslagsbanans förlängning kan verkar vara en lokalfråga för boende i nordost, men den har också en en större dimension: Är detta det bästa sättet att använda minst sju miljarder?

Vidare, vad händer om förlängningsprojektet börjar sluka mer pengar? Underhåll måste kanske eftersättas, sjukvården måste kanske prutas, endast en sak är säker, alla pengar måste komma någonstans ifrån, och alla nya utgifter tränger ut något annat.

https://www.mittskifte.org/petitions/lagg-inte-sju-miljarder-pa-roslagsbanans-forlangning-1

13 mars, lördag

De senaste veckorna har inte varit så händelserika ur Stockholms östra-perspektiv. Vi avvaktar ett svar från Region Stockholms på när de planerar att vara klara med sammanställningen av samrådssvaren. Det blir en intressant dag.

Fram till dess så är det naturligtvis tacksamt om någon eller några sprider länken på till exempel Facebook. Vi ser nu och då att antalet röstsiffror hickar till när någon sprider länken.

Rent demokratiskt har vi ställt oss en fråga som kom upp i samband med att vi lämnade svar på Region Stockholms samråd:

Hur många av alla människor som idag reser med Roslagsbanan vet om att Region Stockholm planerar en nedläggning av Stockholms östra?

Både frågan och vad man kan göra åt saken är som vi ser det intressant ur ett demokratiskt perspektiv. Man kan undra vad Region Stockholm har för kommunikationsmål i frågan.

20 februari, lördag

Frågan om Östra stations vara eller inte vara samt frågan om Roslagsbanans förlängning tycks ligga i träda. Region Stockholm har fortfarande inte svarat på föreningens fråga om när en sammanställning av samrådssvaren kan förväntas, men det får vi väl reda på med tiden.

Förlängningen verkar dock hållas vid liv av olika politiker. Under föreningens letande på olika hemsidor har vi hittat den politiska ”doldisen” Stockholm Nordost, som är ett frivilligt, politiskt drivet samarbete mellan kommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. De understryker det viktiga i

Att kollektivtrafiken byggs ut, bland annat med dubbelspår på Roslagsbanan och en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda.”

https://www.taby.se/naringsliv–foretagande/naringslivet-i-taby/stockholm-nordost/

Här kan man misstänka att Roslagsbanans förlängning till city ligger med i formuleringen ”bland annat”.

Misstanken förvandlas till närmast visshet när man läser Stockholm Nordosts remissvar till infrastrukturplaneringen, avgivet 2020-12-11, undertecknat av ordföranden Michaela Fletcher. I dokumentet hålls ett brandtal för att ingångna överenskommelser, bland annat förlängningen av Roslagsbanan, skall hållas.

https://www.taby.se/globalassets/3.-dokument-per-dokumenttyp/information/2-remissvar-inriktningsplanering-2022-2033.pdf

Fastän frågan om förlängningen verkar vila sig så verkar det lika tydligt att den fortfarande har ett starkt stöd bland regionens politiker.

13 februari, lördag

Föreningen har under en längre tid sett fram emot den kommunikationsplan kring Roslagsbanans förlängning som enligt Sverigeförhandlingens avtal ska tas fram.

Huvudprojektledaren för Spårväg Syd & Roslagsbanan till city har nu meddelat att en ”partsgemensam kommunikationsplattform” kommer att tas fram under våren. Sedan kommer ”respektive part” att fram en kommunikationsplan för sin verksamhet.

Vad det här kommer att innebära i praktiken återstår att se.

Roslagsbanan till city kommer att påverka mångas liv, och kosta mycket pengar. Det blir därför uppenbart att information om projektet borde komma ut kraftfullt och snart.

Man kan tänka sig att det faktum att Roslagsbanan går till Odenplan istället för till Stockholms östra kan påverka människors bosättningsbeslut. Det blir då viktigt att man kan fatta ett av livets viktigare beslut på god information och slippa råka ut för obehagliga överraskningar.

9 februari, tisdag

Man kan fråga sig hur Region Stockholm tänkte gå vidare efter samrådet (se nedan), där samrådstiden gick ut igår måndag. Föreningen sände nedanstående e-post till regionen i lördags får att få svar på frågan.

Vi frågar oss hur Region Stockholm kommer att gå vidare när samrådstiden har gått ut.

Kommer till exempel svaren att sammanställas i ett dokument? Om så är fallet, när kan man tänka sig att denna sammanställning är klar?

Kommer den att gå ut till dem som kom in med skrivelser? Eller kommer dokumentet att läggas upp på er hemsida? I det senare fallet, kommer de som sände in en skrivelse att få till exempel ett mail om att sammanställningen nu är upplagd?

Med vänliga hälsningar

Föreningen Stockholms östra

Vi återkommer med svaret så snart vi har fått det.

Region Stockholms huvudbyggnad. Foto: Oscar Franzén, Wikimedia.

6 februari, lördag

Sedan senaste uppdateringen har föreningen författat och lämnat in ett dokument till Region Stockholms samråd. När vi var klara hade det blivit en handling som är klart kritisk till förlängningen som sådan, och nedläggningen av Stockholms östra som station.

Dokumentet kan hämtas HÄR.

En av föreningens tolv synpunkter var att kunskapen om förlängningen inte är väl spridd. Vi föreslår att Region Stockholm skall sätta stora skyltar på Östra station som informerar om projektet, ungefär som man har gjort med tidigare projekt. Sedan skulle man förlänga samrådstiden med två månader.

Många andra lämnar in synpunkter i samrådet, bland annat finns det en möjlighet att skriva på för ”Bevara Stocksunds station” i ett upprop på den relativt nya uppropssajten mittskifte.org, https://www.mittskifte.org/petitions/behall-stocksund-station-pa-roslagsbanan.

Det skall bli intressant att se vad som händer framöver, i första hand skall det bli intressant att se hur många svar som kommer in i samrådet, och vad de säger.

17 januari, söndag

Region Stockholm har nu gått ut med ett ”samråd” kring förlängningen. Underlaget är på elva sidor och han hämtas på

https://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/aktuella-projekt/Roslagsbanan/roslagsbanan-till-city/nyheter-rbc/2020/12/tidigt-samrad-rbc/

Sista datum för att lämna synpunkter är den 8 februari 2021.

Det finns en intressant formulering i underlagsdokumentet: ”Det innebär att även tidigare bortvalda alternativ till sträckningar och motiven för tidigare ställningstagande kommer att ses över och vägas mot tunnelsträckningen.” (punkt 3.2, sid. 5)

Man kan ana en viss flexibilitet i ovanstående skrivning.

Föreningen Stockholms Östra hoppas kunna lämna in synpunkter. Vi tänker oss att bland annat summera de summeringar av Facebook-debatter som finns på den här sidan. Maila gärna synpunkter och idéer kring detta samråd till info@stockholmsostra.se.

11 januari, måndag

Efter ett välbehövligt juluppehåll börjar vi åter att uppdatera denna sida. Den stora nyheten är att beslutet om att förlänga Roslagsbanan till T-Centralen inte verkar vara definitivt fattat. Många handlingar ger intryck av så är fallet, men föreningen uppfattade att det fanns ett nytt beslutsdatum under år 2022.

För att vinna klarhet i frågan sände vi ett mail till Region Stockholm och fick snabbt ett svar från en projektadministratör:

Det finns inget satt datum men under slutet av 2022 kommer det sannolikt att fattas beslut om fortsättningen av Roslagsbanan till city baserat på det utredningsarbete som pågår nu mellan 2020-2022.

Frågan verkar alltså inte vara så färdigbeslutad som vi först trodde. Vi skall försöka bli klokare i frågan och återkommer. Beslutsgången kanske kommer att beskrivas i den kommunikationsplan som lär vara på väg.

8 december, tisdag

Vi gör nu ett avbrott i aktiviteterna fram till en bit in på det nya året.

Föreningen Stockholms östra önskar alla en GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR!

25 november, onsdag

Summerade diskussionen på Facebook-gruppen Upsala-Lenna Järnväg. Tjugo personer engagerade sig i en debatt som var både intressant och initierad. Opinionsläget i gruppen kan tolkas som att att fem personer var för en förlängning norrut och att minst tre personer var för alternativet både norrut och till city. Diskussionen handlade också om att ställa en förlängning norrut mot en förlängning till city.

Att ställa upp propositionsordningen kan ibland vara svårt. Redan sju miljarder är ganska mycket i Region Stockholms balansräkning om cirka 113 miljarder. Alternativet med båda norr och söder kommer att kosta ännu mer. Vi tycker därför fortfarande att det är rimligt att ställa norrut mot city. Frågan är dock mångfacetterad. I grunden har Region Stockholm att väga sjukvård mot kollektivtrafik. Sedan finns det avvägningar inom kollektivtrafiken.

Ett par av inläggen illustrerade hur många aspekter det finns på frågan om förlängningen till city. Björn gjorde följande inlägg:

Hur är resandeströmmarna nu? Åker folk från Tekniska till T-centralen eller åker de förbi? Är T-centralen målet alternativt att folk ska med pendel eller fjärrtåg så slipper ju själva tunnelbanan den belastningen. Flyttar man bara bytespunkten från tekniska till T-centralen för folk som ska till andra ställen utmed röda linjen så är det väl snarare en nitlott. Klurigt är det hur som helst, det är många bitar i ett pussel.

Paul menade att:

Kanske lösningen vore smalspår för pendeltåg Arninge-Norrtälje och normalspår för godståg Rosersberg-Kapellskär? Eventuellt med treskensspår Norrtälje-Kapellskär. Det rena godstågsspåret skulle kunna byggas enkelspårigt, ungefär som det nya godstågsspåret till Norviks hamn strax norr om Nynäshamn.”

Även inläggen på Upsala-Lenna Järnväg stärker Föreningens Stockholms Östras uppfattning att Roslagsbanans förlängning till city är värd en rejäl diskussion.

Rälsbussar vid Länna år 2007. Foto: Basilivh (antagen), Wikimedia.

18 november, onsdag

Summerade diskussionen på Facebook-gruppen Tyck till om Täby. Denna gång var summeringen relativt lätt. 14 personer engagerade sig, tio var negativa, två var positiva och två var svåra att tolka. Två av de förlängningsnegativa ville hellre ha tunnelbana till Täby.

Magnus ansåg att:

Dålig idé tycker jag.

Bland annat med tanke på hur alla andra problem inom befintlig komunaltrafik mer eller mindre ignoreras, eller inte löses i tid.

Lös problemen som finns innan det byggs mer- så det inte bara byggs ”nya problem”.”

Magnus satte därmed fingret på problemet med avvägningen mellan underhåll och nyinvesteringar, något som hitintills diskuterats ganska sparsamt på Facebook-grupperna eller på den här sidan. Frågan känns dock klart viktig.

Sanna menade att:

Ingen utredning har tydligt kunnat visa om det ens är tekniskt möjligt att få ner en ändstation för ett till trafikslag till vid Centralen.

Också detta är en intressant observation. Föreningen Östra station har gjort vissa försök att ställa frågor till projektledningen, men med föga framgång.

Torget i Täby centrum. Foto: Lindansaren, Wikimedia.

15 november, söndag

Summerade diskussionen på Facebook-gruppen Politik i Norrtälje kommun. Femton personer engagerade sig i intressanta diskussioner. Summeringen var denna gång inte lätt. Ett vanligt tema var dock ett stöd för förlängning till Rimbo, i första hand.

En av nyheterna med gruppen var att flera politiker engagerade sig, bland andra ett kommunalråd, en partiföreträdare och en ungdomsförbundsföreträdare.

Det kom också synpunkter på att ”Förläng norrut” var ett alternativ som stod mot en förlängning till city. Föreningen har kämpat med frågan, men vi står kvar vid vår första tanke att det handlar om vad man göra med 7,1 miljarder. En förlängning åt båda hållen skulle få en annan prislapp, med nya prioriteringar inom Regionbudgeten.

En debattör ställde också frågor kring Föreningen Stockholms östra och vad vi har för agenda. Vi tycker i och för sig att vi förklarar oss under ”Om oss”. Frågan, och det svar vi gav, inspirerade dock till att bygga ut texten under ”Om oss”. Detta kommer att ske när vi har enats om formuleringarna.

Sammanfattningsvis var diskussionen på Politik i Norrtälje kommun mycket givande för oss i föreningen. Vi är inte lokaltrafikexperter, utan endast ”engagerade innevånare”.

Logo för gamla Stockholm Rimbo Järnväg, som sitter på Vendevägens hållplats. Foto: Holger Ellgaard, Wikimedia.

13 november, fredag

Summerade diskussionen på Facebook-gruppen Stockholmstrafiken. Spridningen bland de 22 personernas inlägg var stor. Två svar kunde tolkas som positivt till förlängning till city. Jeanette menade att järnväg norrut skulle gå ut över bussarna. Tio svar var svårtolkade i ena eller andra riktningen, där två av dessa kan tolkas som kritik mot förlängningen. Fem var negativa till förlängningen. Fyra uttalade sig för förlängningen norrut och en ville ha dragning på båda hållen.

Valdis gjorde en relativt omfattande analys som slutade med att det bästa vore att dra tunnelbana till ”Täby, Vallentuna etc.”

Per blickade in i framåt och menade att: ”Gör om Roslagsbanan till en turistattraktion med de gamla tågen servering och jazzmusik. Framtiden är autonoma fordon som tar dig direkt från där du är till dit du skall.”

Christian var inne på den inte helt ovanliga tanken att man skulle dra tunnelbanan till Roslags Näsby.

Framtidsvision för Roslags Näsby. Foto: Roslags-Näsby, Wikimedia.

11 november, onsdag

Summerade diskussionen på Facebook-gruppen Vallentunas anslagstavla. Denna gång var det enkelt och entydigt att summera. Av elva deltagare i diskussionen ville elva förlänga norrut. Fem av debattörerna nämnde även Arlanda.

Sonja uttryckte sig kärnfullt:

”Till vilken nytta måste Trafikanter på Roslagsbanan fraktas direkt till Odenplan och Centralen där är det ju trängsel redan idag. Nej ge oss direktlinje mot Norrtälje för läkarvård, fritidsnöjen och Arlanda för flyg mot semester och möten med vänner och släkt.”

Kontrolltornet på Arlanda. Foto: Brorsson, Wikimedia.

9 november, måndag

Summerade diskussionen på Facebook-gruppen Täby anslagstavla. En hel del kom fram i diskussionen, där 25 personer deltog.

Bland de 25 var 7 negativa, 3 positiva, två av de positiva ville dock behålla Östra station, 8 var svårkategoriserade, 4 talade för någon form av förlängning norrut, 1 för förlängning åt båda hållen och 2 talade för tunnelbana till Täby.

Fredrik var pessimistisk rörande politikerna förmåga att ändra ett beslut, men Tomas gick emot och pekade på Slussen som ett bra exempel på att politiker kan ändra sig. Fredrik lät sig inte övertygas av slutade med ”dream on” och ett leende.

Sanna ställde sig frågande till realismen i planerna på ett trafikslag till vid Centralen. Hon hade försökt få klarhet i frågan genom att fråga SLL, men var inte helt nöjd med svaren.

Christian lade ett omfattande förslag, som även återfinns på debattsidan på denna sajt.

Det löd:

Otroligt korkat beslut! För många många miljarder. Dessutom tar det många år innan det fungerar.

Alternativet – billigare och snabbare klart – har funnits under näsan på våra skygglappade politiker hela tiden!

Bygg färdigt tunneln i Danderydsberg till banvallen i Enebyberg 1.5 km kvar att bygga när den stoppades! Använd Roslagsbanans banvall till RoslagsNäsby för T-banan,

Använd det stora spårområdet i RN till att låta T-banan och Roslagsbanan mötas på var sin sida av samma perrong. 5 meter att gå till T-banan istf hundratals meter med trappor och hinder. Använd de sparade pengarna till att förstärka matarbussarna till Roslagsbanans stationer. Det enda minuset är för dem som bor i Näsbypark, som får åka buss till RN istället. Stationerna mellan NP och Stockholm Östra har däremot nästan inga passagerare alls idag.”

Enebybergs gård. Foto: Janders, Wikipedia.

7 november, lördag

Summerade diskussionen på Facebook-gruppen Anslagstavlan Danderyd, 24 personer engagerade sig i en stundom livlig diskussion. Det var inte var helt lätt att summera diskussionen. I vanliga fall kan man relativt enkelt dela upp inläggen i positiva och negativa. Här får det istället bli en presentation av huvuddragen i diskussionen.

De som är positiva till en förlängning till city menar att Röda linjen är full och därför måste man förlänga Roslagsbanan till city.

En gruppering anser att man istället bör förlänga norrut, där ett argument för en sådan förlängning är att få bort bilar från E 18.

En vanlig tankegång var att man skulle förlänga tunnelbanan till Täby istället. Motiven för detta kan sammanfattas med att ”om Täby nu skall bygga så många nya bostäder så måste de acceptera tunnelbanan också”.

Pia-Lena kom med ett intressant inlägg. Hon utgick från att förlängningen till T-centralen inte kommer att bli av och förlängningen i praktiken kommer att gå till Odenplan. Pia-Lena föredrog därför en utbyggnad av tunnelbanan istället.

Flera debattörer var missnöjda med att inte ha ett stopp vid Stockholms östra. Några menade att det inte direkt var en förmån att hamna i Stockholms city.

Flera debattörer var för en förlängning i båda riktningarna. Frågan om vilka alternativ som är relevanta att ställa mot varandra kom också upp. Föreningen Stockholms östra har lagt upp alternativet ”Förläng norrut” under antagandet om att det finns en budgetbegränsning, inom vilken det nu finns en förlängning till city, men inte norrut.

Danderyds kommunhus. Foto: Udo Schröter, Wikimedia.

5 november, torsdag

På Facebook-gruppen Anslagstavlan Åkersberga blev diskussionen livlig. Inte mindre än 32 personer gjorde 84 inlägg.

I stort kan man säga att 4 var positiva till en förlängning till city, 8 var negativa till en sydlig förlänging, 8 stödde en förlängning norrut. Återstående 12 personers inlägg var inte helt enkla att kategorisera. En del ville förlänga såväl söderut som norrut. Det här är ett alternativ som inte finns i omröstningen, så de klassificerades som svårtolkade. Frågan blir framför allt om ekonomin skulle tillåta ett sådant alternativ.

Ett antal synpunkter framkom. Jeanette menade att Norrtäljeborna inte ville ha tåg eftersom det skulle ta längre tid än bussen, dessutom har bussen Wi-Fi. Andra, som till exempel Johan, menade att det är hög tid att inkludera de nordligaste delarna av länet (läs Norrtälje) i tågnätet.

Magnus ansåg att, om man vill ha ett så bilfritt samhälle som möjligt, så bär man lägga pengarna på att sammankoppla nya orter med Roslagsbanan, till exempel Vaxholm, istället för att komplettera den nuvarande sträckningen.

Camilla hävdade att de är billigare att bygga på landet än i storstaden, varför man skulle få mer för pengarna vid en förlängning norrut. Richard påminde om en vision där pendel skulle gå från Solna, via Täby, Åkersberga, Kulla, Bergshamra och till Norrtälje.

Diskussionen tillförde alltså ett antal aspekter på frågan.

Vaxholms rådhus. Foto: I99pema, Wikimedia.

3 november, tisdag

Summerade diskussionen Facebook-gruppen Avgiftsfri kollektivtrafik 2025. Sex personer engagerade sig i en intressant diskussion.

Tobben talade för bussar, som ett billigare och mer flexibelt alternativ än spår. Henrik invände att stora busslinjer kräver förstärkta korsningar, busshållplatser och egna körfält med stor bärighet för att vara effektiva. Andreas anmärkte att tåg har lägre dritskostnader och är miljövänligare.

Jonas gjorde inlägget: ”Dom satsar bara 50 miljarder på nya motorvägar.” Peter kommenterade ”förbifarten” och menade att kostnaden ökat från 34,4 miljarder till 37,7 miljarder, samt att den försenats från 2026 till 2030.

Andreas hade visioner. Om man förlänger till T-centralen blir det mer motiverat att förlänga till Rimbo. Roslagsbanan skulle dessutom kunna breddas till normalspår. Då skulle man kunna köra pendeltåg Österskär-Nynäshamn eller Rimbo-Södertälje C.

Centralgatan i Nynäshamn. Foto: Pewee, Wikmedia.

1 november, söndag

Summerade diskussionen på Facebook-gruppen Vasastan. Visionen om att få ytterligare ett tåg till Odenplan skapade ingen gigantisk diskussion, tre personer engagerade sig. Charlotte förordade tunnelbana framför tåget och Eliot ville dra banan till Karlaplan istället. Han menade att atmosfären blivit orolig kvällstiden sedan pendeltåget kom. Susanne uttryckte sig kraftfullt mot en nedläggning av Östra station.

Det är också många människor som jobbar på Gärdet, Hjorthagen, Östermalm och City som pendlar med Roslagsbanan. Idag kan de promenera sista biten från Östra. Det vore ju hål i huvudet om alla måste åka via Odenplan eller byta T-bana vid T-centralen!”

”Karlaplanen” enligt en planeringsskiss från 1917. Foto: Parkavdelningen i Stockholm, Stockholms stadsarkiv, Wikipedia.

26 oktober, måndag

Den 19 – 26 september uppmärksammade tidningen Östermalm Direkt Föreningen Stockholms östra. Det blev till och med förstasidan. Förstasidan och artikeln kan beskådas nedan.

Förstasidan, med texten ”Hobbyförening vill rädda Östra station”.

Sidan 6 i Östermalm Direkt, med rubriken ”De vill skapa debatt om Roslagsbanan”.

24 oktober, lördag

Summerade diskussionen på Facebook-gruppen Norrtälje – Vad händer på byn?. Debatten blev livlig, 44 personer engagerade sig. Diskussionen kom med viss självklarhet att fokusera på Roslagsbanan borde förlängas norrut istället för till City.

Hälften, 22 personer var för en förlängning norrut, sex personer var skeptiska till sådan förlängning. Två ställde sig frågor om hur lång restiden skulle bli i en förlängning norrut. Fem personer talade för motorväg istället, åtta kommentarer var svåra att tolka i någon riktning och en person ansåg att förlängning till city var en bra idé.

I nästan vanlig ordning framkom en hel del intressanta synpunkter. David menade att tvåfilig motorväg, där även snabbussar kan köra är det bästa och billigaste alternativet. I sammanhanget anmärkte Peter att 2-1 vägen är värdelös. Några motorvägsanhängare ville ha en egen bussfil.

Bengt trodde på tåg, och specificerade sig också: Ett snabbtåg från Norrtälje varje jämn timma och ett långsammare, med fler uppehåll, varje udda.

Fredrik hade ett djärvt grepp: Järnväg från Arlanda via Gottröra Rimbo Norrtälje och vidare till Kapellskär för att nattetid ta godstrafik till stamnätet. Omlastningscentral utanför Gottröra. Mot detta invände Fredrik att Norvik är utsedd som djuphamn.

Fredrik rekommenderade också en länk för alternativet tåg i norr:

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Roslagspilen

Motorvägsmärke. Foto; Transportstyrelsen, Wikimedia.

22 oktober, torsdag

Föreningen Stockholms östra har ambitionen att följa utvecklingen av förlängningsprojektet. Det är dock inte helt enkelt. Det finns en projektledning för ”Ramavtal 6 – Storstad Stockholm”, som får kansliresurser av Trafikverket. Ett mail till projektledningen ledde till ett svar typ ”goddag yxskaft” från en kommunikatör.

Det har tidigare kommit ett antal dokument från projektledningen, men flödet verkar ha sinat. Nedan finns den lista över dokument som ligger på Trafikverkets hemsida.

Dokument

Ramavtal 6 – storstad Stockholm (pdf, 2,6 MB)

Tilläggsavtal Stockholm (pdf, 6,4 MB)

Årsrapport 2018 Ramavtal 6 Stockholm (pdf, 1,5 MB)

Årsrapport 2019 Ramavtal 6 Stockholm (pdf, 1,4 MB)

Årsrapport 2019 Ramavtal 6 Stockholm, Bilaga 1 (pdf, 601,3 kB)

Årsrapport 2019 Ramavtal 6 Stockholm, Bilaga 2 (pdf, 6,4 MB)

Protokoll styrelsemöte Stockholm 2018-09-20 (pdf, 634,4 kB)

Protokoll styrelsemöte Stockholm 2018-11-22 (pdf, 478,6 kB)

Protokoll styrelsemöte Stockholm 2019-03-14 (pdf, 587,7 kB)

Protokoll styrelsemöte Stockholm 2019-06-13 (pdf, 465,3 kB)

Protokoll styrelsemöte Stockholm 2019-09-19 (pdf, 669,4 kB)

Protokoll styrelsemöte Stockholm 2019-11-21 (pdf, 522,4 kB)

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/finansiering/storstadsavtalen/stockholm—ramavtal-6/ Läst 2020-10-21

Föreningen kommer att fortsätta försöken att bli klokare på vad som händer.

Trafikverkets huvudkontor. Foto: Raphael Saulus, Wikimedia.

20 oktober, tisdag

Summerade diskussionen på Facebook-sidan Stoppa förfulningen av våra städer. 17 personer kom med inlägg. Relativt många, sju personer, var positiva till en förlängning till city. Tre av dessa hade dock reservationer, två menade att det vore bättre med Östra station som station och en oroade sig för ”estetiska magplask”.

Diskussionen var livlig. Ett av förslagen var att lägga tillbaka den räls som gick ned Kungliga biblioteket. Anders invände att då krävs det dubbelspår och en terminal av Östra stations storlek i Humlegården.

Alternativet Humlegården framkastas ibland. Vid en första anblick verkar det lite svårt, men det kanske finns någon bra lösning. Det kanske kommer något riktigt bra och konkret förslag i den riktningen här vad det lider.

Den uppenbarligen initierade Magnus menade stationsbyggnaden troligtvis kommer att vara kvar även efter en förlängning till city.

Rose-Marie uttryckte en oro för trängsel vid Odenplan, men Magnus menade att det kommer att fungera.

Som i många andra grupper fanns det ett inlägg som menade att försäljningen av mark kommer att finansiera hela utbyggnaden, så för skattebetalarna blir det inte så dyrt.

Humlegården Foto: Jordgubben, Wikimedia.

18 oktober 2020, söndag

Föreningen Stockholms östra har under de senaste veckorna genomfört försök med Google Ads och Facebook-annonsering. Försöken har inte gett så många nya besökare på sidan.

Vi har också konstaterat att det kommer fram många bra och tänkvärda alternativ till en förlängning av Roslagsbanan till City. Vi funderar på att någon gång sammanställa dessa förslag.

15 oktober 2020, torsdag

Sammanfattade diskussionen på Facebook-sidan Kårstabygden (Kårsta & Ekskogen). Sex personer gjorde inlägg, och motståndet var kompakt.

Beatrice frågade: ”Har vi för mycket pengar eller?”, och förespråkade istället en förlängning till Rimbo eller ännu längre.

Anders lade förslaget att man istället skulle förlänga till Rimbo med en avgrening till Arlanda.

Ett par personer ansåg det vara olämpligt att samla fler resande på T-centralen.

T-Centralen på invigningsdagen. Foto: Pressens bild, Wikimedia.

13 oktober 2020, tisdag

Sammanfattade diskussionen på Facebook-sidan Du vet att du är från Vallentuna om du… .

Tre inlägg gjordes, samtliga var negativa till förlängning till City och samtliga ville förlänga norrut. Karin menade följande:

Sorgligt att banan till Rimbo och Norrtälje revs upp. Då hade banan fått mer liv och blivit ett bra komplement till överfulla bussar norrut.”

Synpunkten att bussar norrut är överfulla ser ut som ett viktigt inlägg i frågan om hur man bäst skulle kunna använda 7,1 miljarder.

Äldre dubbeldäckare. Foto: SL C6, Wikimedia.

10 oktober 2020, lördag

Dags för andra delen ur Facebook-sidan Stockholmsdebatt – stadsplanering och arkitektur i Stockholmsregionen.

Adam presenterade ett nytt alternativ, tillsammans med några tankar kring förlängningsprojektet.

Alternativförslag till en ultradyr tunnel som tar lika lång tid som Citybanan att få färdig:

Låt Roslagsbanan bli en gaffel när den når Stockholm.

1. Dra en linje spår-i-spår via Värtabanan till Centralstationen. Station i Hagastaden såklart. Kanske under St Eriksbron och vid Bellevue också.

2. Dra en annan linje via Engelbrektsgatan till den gamla slutstationen på Engelbrektsplan. Tåget kör med reducerad fart som spårvagn den sista biten.

Ovanstående blir förmodligen mycket mycket billigare, och går mycket snabbare att få klart.

Att dra ännu fler tunnlar genom stan, och skyffla in ännu fler människor till just T-centralen låter inte bra.

”Sverigeförhandlingens” olika förslag framstår som framhastade, dyra, ologiska, och som resultat av bygglobbyism – inte som väl avvägda svar på verkliga behov.”

I ett följande inlägg hävdade Adam också att:

Vi måste bort från att tänka centralpunkter (T-centralen) och börja tänka nätverk och cirkularitet. Centralpunkter är ett feltänk från modernismen.

En Roslagsbana i tunnel är bara en trött upprepning av detta tankefel.

Adam fick visst mothugg, men tanken att öka antalet bytesmöjligheter erkändes dock generellt.

Bellevueparken år 1809. Bild: insynsverige.se, Wikimedia.

9 oktober 2020, fredag

En omfattande debatt uppstod på Facebook-sidan Stockholmsdebatt – stadsplanering och arkitektur i Stockholmsregionen.

Det fanns ett par intressanta och omfattande inlägg och de delas upp i två delar här på nyhetssidan. Dagens alternativ kommer från Niklas.

Det finns ju en del andra alternativ som inte låser fast oss (för det kommer knappast gå att förlänga Roslagsbanan ytterligare från centralen).

En skulle vara att leda in Roslagsbanan på Värtabanan, med station vid Albano, Norrtull och Karolinska (byte till T-grön och omstigning till pendeltåg med rullband till Station Odenplans norra entré) därefter under Kungsholmen med station vid Stadshagen (byte till T-blå) och Thorildsplan (byte till grön) därefter Hornstull (byte till T-röd), SÖS (med övergång till pendeltåg på Stockholms södra), Skanstull (byte till T-grön), Sofia (byte till T-blå), Skansen (byte till spårväg city), Värtan S (byte till Spårväg city/Lidingöbanan), och sedan Värtabanan med stationer vid Värtan N, Lidingövägen (med byte till T-röd på en ny station mellan Ropsten och Gärdet), Storängsbotten, Albano och därefter tillbaka på den ursprungliga Roslagsbanan norrut. Alltså en öglelinje/ringlinje.

Eller så kan man […].

Dra Roslagsbanan på viadukt på Birger Jarlsgatans mitt. Stationer vid Roslagstull, Odengatan, Eriksbergsparken, Stureplan (byte till T-Röd). Sedan i tunnel förbi Kungsträdgården/Norrmalmstorg (byte till T-blå och Spårväg city/Lidingöbanan), Tyska kyrkan, Slussen (byte till T-Röd, T-grön och Saltsjöbanan), Södra station/Swedenborgsgatan (byte till pendeltåg), Ringvägen SöS, Årsta C/Valla torg (byte till tvärbanan), Östberga/Årstafältet och slutligen Älvsjö (byte till pendeltåg).

I det sistnämnda förslaget passeras faktiskt city utan att överbelasta T-centralen. Dessutom kan man byta direkt till alla SL:s spårlinjer förutom Nockebybanan.”

Niklas inlägg visar att det finns gott om tankar. En viktig principiell fråga som börjar utkristallisera sig är om allt skall gå via T-Centralen, eller om man skall tänka i andra banor.

Värtabanan vid Storängbotten. Foto: Yvwv, Wikimedia.

Eftersom ”Värtabanan” inte är ett självklart begrepp så kommer här Wikipedias korta beskrivning av den.

Värtabanan är en järnväg strax norr om centrala Stockholm som går från Tomteboda via Norra Djurgården till Värtans bangård. Därifrån finns det industrispår mot Frihamnen med Containerterminalen och till oljehamnen vid Loudden. I Värtahamnen finns det en tågfärjeramp. Utöver anslutningen i Tomteboda finns även en anslutning till Värtabanan vid Karlberg som fungerar som triangelspår.

6 oktober 2020, tisdag

Summerade diskussionen på Facebook-sidan Vi som reser med SL. Åtta personer kommenterade. En tyckte att det var bra, med motivet att det är bättre att dra en järnväg som redan finns till T-centralen än att bygga parallella linjer. Det skulle ge avlastning för Mörbygrenen och gångtunnlar borde lösa eventuella trängselproblem.

De sju som inte tyckte det var en bra idé var i huvudsak mot en ökad koncentration till centralen och många ville ha en förlängning norrut istället. Ett nytt grepp var att man skulle kunna dra förlängningen norrut till Kappelskär. En sådan dragning skulle då knyta ihop systemet även med färjorna.

För övrigt bedrevs en intressant teknisk diskussion om hur förlängningen egentligen skulle gå till och hur det egentligen är tänkt att fungera i framtiden. Vi återkommer till denna diskussion här på nyhetssidan.

Sommarbild från Kappelskär. Foto: junafani, Wikimedia.

5 oktober 2020, måndag

Under helgen genomgick sajten en modifikation, röstningen och sammanfattningen av frågan bytte plats på sidan. Bakgrunden till förändringen är att i telefonen hamnar omröstningen under ”Nyheter”, alltså ganska långt ned. Nu kommer omröstningen överst i telefonen.

Vi hoppas att förändring ska göra det lättare för besökare via telefonen att rösta. För övrigt planerade vi några andra förändringar, som kommer med tiden.

Under helgens möten diskuteras också frågan om förlängningen i stort. Alla intressanta förslag som har framkommit pekar på att det finns mycket att göra. Den grundläggande frågan är dock exakt vilket problem man vill lösa. Det slog oss att vi kanske inte riktigt har förstått det genom att titta i de papper som finns. Vi skall tänka mer på denna fråga.

2 oktober 2020, fredag

Orienteringskarta från Odenplan. Foto: Föreningen Stockholms östra.

Summerade diskussionen på Facebook-gruppen Stockholms arkitekturuppror. Tretton personer gjorde inlägg, två positiva, åtta negativa och tre svårtolkade.

En av de positiva framförde fördelen med att man snabbt skulle kunna ta sig till Odenplan, vilket tar tid med bussen.

En av de negativa föreslog spårvagn längs hela Odengatan, från Östra till St. Eriksplan. Ytterligare ett av de nya grepp som kommer fram.

Det ökade trycket på T-centralen och Odenplan som förlängningen bör innebära kommenterades av ett par personer. En intressant fråga var ”Om Roslagsbanan förlängs till centralen – hamnar den underst då?”

En av de svårtolkade kommentarerna var: ”Det roliga med det är att det måste bli det längsta nybygget av smalspår på många år.”

Man kan också notera att en viktig men svår diskussion om beslutsunderlagen för förlängningen helt kort har förts under länken ”Synpunkter på sajten?”

1 oktober 2020, torsdag

Summerade diskussionen på Facebook-gruppen Vad händer i Vallentuna. Fem personer engagerade sig och diskussionen var stillsam. Några viktiga aspekter kom dock upp. En person undrade vad syftet med sidan Stockholms östra och omröstningen var. Föreningen svarade att frågan är stor, viktig och kostsam, samt att alla genom sidan får en möjlighet att tycka till. Det tillades att vi är väldigt nyfikna på resultatet.

Så här långt har arbetet med sidan varit väldigt intressant. Frågan om förlängningen börjar träda fram ur det dunkel som den för vår del tidigare varit omgärdad av. En del personer tycker förlängningen är en bra idé, andra är mer kritiska. Det kanske mest intressanta har varit att se de kreativa grepp till alternativ som kontinuerligt kommer fram. Jämfört med den remissrunda som kom efter Stockholmsförhandlingen har den här sajten gett många fler nya idéer än remissinstanserna. Ganska tankeväckande.

En annan Vallentuna-debattör frågade sig varför man skulle lägga ned energi på redan fattade beslut. Vår tanke är att alla beslut kan och bör ändras, om man kommer på något bättre.

Av de övriga kommentarerna var två negativa och en positiv.

Vallentuna station. Foto: Nils Öberg, Wikipedia.

30 september 2020, onsdag

Summerade diskussionen på Facebook-gruppen Rädda Stockholm. Här var det ingen tvekan om tendensen, 18 personer engagerade sig, en var neutral, en lite svårtolkad och de övriga starkt negativa. Vissa hårdare kommentarer förekom, en ganska snäll var ”Lyxfällan…”.

Att dra spåret till Stureplan är en lösning med ett antal anhängare. En optimistiskt och ekonomiskt lagd debattör undrade om de gamla spåren möjligen kunde finnas kvar under asfalten. En annan debattör föreslog spårväg enom Norra Djurgårdsstaden istället.

Bergshamraleden. Foto: Holger Ellgaard, Wikimedia.

Ett nytt grepp var att man istället skulle förlänga tvärbanan från Solna station via Friends till Bergshamra, där man skulle bygga en ny station på Roslagsbanan med snabba bytesmöjligheter till Röd linje på tunnelbanan. Tvärbanan skulle sedan fortsätta via Universitetet till Ropsten. Debattören menade att tvärbanan på detta sätt blir komplett, samt att trycket skulle minska på de centrala stationerna, i synnerhet centralen.

28 september 2020, måndag – Ändring i röstningen!

Efter drygt en månad ser man tydligt i debatten att många föredrar en förlängning norrut, över Rimbo mot Norrtälje, framför en förlängning till City.

Efter mycket diskuterande beslöt vi oss för att anpassa röstningen efter hur debatten går. Konsekvensen blev att 13 ”vet ej”-röster försvann, men denna olägenhet verkade mindre än att en till synes stark strömning skulle kunna få ett eget alternativ att rösta på.

28 september 2020, måndag

Föreningen Stockholms östra tackar för ett mail från en initierad person som påpekade att förlängningen skall gå till T-Centralen, inte till tågstationen Centralen. Vi har börjat rätta upp sajten på den här punkten.

Vi har varit ambivalenta vad gäller begreppen. I handlingarna talas alltid om en förlängning till det ganska oprecisa ”City”, och vi har ibland använt begreppet ”Centralen” istället. Nu vet vi hur det är, man ska antingen tala om ”T-Centralen” eller ”City”.

I sammanhanget kan man fråga sig hur ”T-Centralen” egentligen skrivs, stort eller litet ”c”? SL själva använder både och.

En fin bild från T-Centralen. Foto: Arild Vågen, Wikimedia.

27 september 2020, söndag

Summerade diskussionen på Facebook-gruppen Järnvägar för och nu. 13 personer engagerade sig, tre var positiva, fyra negativa och övriga svåra att klassificera.

Bland de positiva fanns ett inlägg som satte fingret på en svår fråga, ett citat: ”Om all nostalgi kan läggas åt sidan förefaller det vara en bra idé, såvida inte vi skattebetalare får skjuta till orimligt mycket pengar utöver intäkterna från markförsäljningen.” Debattören var alltså inne på den svåra frågan om den nu bedömda kostnaden 7,1 miljarder kommer att hålla. Föreningen Stockholms östra har mött frågan i andra sammanhang än på nätet, och för övrigt några gånger där också.

En annan debattör kunde informera om att den nya sträckningen skulle gå från Odenplan, ungefär under Drottninggatan söderut.

Ersättandet av 4:ans buss med spårvagn kom upp igen, liksom en utbyggnad norrut: ”Onödigt då skulle det vara bättre med återuppbyggnad till Rimbo och sväng innan centrum för och till Norrtälje.” Önskvärdheten med en bytesmöjlighet till tunnelbanans Blå linje kom också upp.

De positiva pekade på fördelarna med att komma åt pendeltåg och fjärrtåg utan byte till tunnelbana.

Rimbo från luften. Foto: Bjoertvedt, Wikimedia.

26 september, 2020, lördag

Summerade den ganska kortfattade diskussionen på Facebook-gruppen Täby Aktuellt. Endast fyra personer gjorde inlägg, men de var intressanta. Två var renodlat positiva, en av de positiva meddelade dock att hon oftast åkte bil. Ett längre inlägg menade att diskussion var meningslös eftersom beslutet redan är fattat. Att beslut kan diskuteras så länge som de inte är verkställda, och ofta även då, kan man ju tänka sig.

Debattören kommenterade sedan ekonomin: ”Rent ekonomiskt på sikt så finansieras det väl av att Östra stn. kan bebyggas, och av att kringkommunerna lagt till pengar i form av av höjning av priserna på nyproduktion (alltså inte skattefinansierat).” Denna verklighetsbeskrivning stämmer inte helt med hur Föreningen Stockholms östra har uppfattat frågan.

Den återstående debattören ställde sig upp för bilisterna: ”Nu är det dags att fixa vägar för bilister in mot Stockholm innan en enda krona ytterligare läggs på kommunaltrafik och cykelvägar!!!”

Bilkö i Ontario. Foto: Bill Jack, Wikimedia.

25 september 2020, fredag

Summerade diskussionen på Facebook-gruppen Trafiken i Stockholm. Fyra personer engagerade sig, två var positiva, varav en ansåg att förlängningen skulle ha gjorts tidigare. En var påtagligt negativ till förlängningen och menade att ”Vansinnigt att koncentrera all kollektivtrafik till Klarakvarteren.” Debattören ansåg också att det vore bättre att konvertera blåbusslinje 4 till spårvagn så man med lätthet kunde nå fler stadsdelar. Ytterligare ett nytt förslag.

Den siste debattören var lite kluven. Han trodde att det kanske inte var en dum idé, beroende på planeringen, men framkastade också tanken på en pendeltågslinje mellan Stockholm och Norrtälje.

Spårvagn i Bordeaux. Foto: Pline, Wikimedia

24 september 2020, torsdag

Summerade diskussionen på Facebook-gruppen Vad händer på Östermalm. Fem personer engagerade sig. Tre var otydliga i sitt budskap, varav en menade att Östra station har en stor charm, en faktor som man kanske inte helt skall bortse från i diskussionen, men han kände sig osäker på vad som var det bästa navet på lång sikt.

Två var renodlat mot förlängningen till City, och såg hellre T-baneförlängningar till Täby eller Nacka istället.

Efter en månad

Efter en månads drift har vi i Föreningen Stockholms östra kommit till nya insikter. Man börjar se hur debatten lutar. Vi diskuterar för fullt om vi skall göra några anpassningar efter detta på sajten.

Vi har också lagt märke till ett fenomen. I debatterna brukar cirka två tredjedelar vara mot en förlängning till City, i röstningen leder dock de som stödjer förlängningen.

En bild från Röda linjen. Foto: Föreningen Stockholms östra

23 september 2020, onsdag

Summerade diskussionen på Facebook-gruppen Järnvägsrestaurangens vänner, vänner till restaurangen på Östra station. Det var ganska lätt gjort eftersom endast två personer kom med inlägg. De var dock intressanta.

Den förste debattören menade att det är en ”fullständigt urusel idé” att bygga fast sig i 891 mm spårvidd för en växande storstadsregion som behöver en effektiv kollektivtrafik.

Den andre debattören menade att man borde använda pengarna till att bygga tillbaka Roslagsbanan till Norrtälje, ”[…] antingen via Åkersberga eller det bästa vore att grena av vid Arninge station!”

Åkers kanal, som går genom Åkersberga. Foto: Nordelch, Wikimedia

22 september 2020, tisdag

Föreningen Stockholms östra fick ett mail från en debattör som i och för sig är positiv till förlängningen, men som invänder kraftigt mot att KTH inte får en egen station. Debattören lanserade tre alternativ:

  • Sidospår i den nya tunneln med en station för KTH.
  • Att låta tåget gå ovan mark till området mellan Campus Albano och KTH samt anlägga en ny tågstation där.
  • Att avsluta Roslagsbanan vid Albano och förlänga pendeltåget dit i en tunnel, vilket debattören ansåg skulle bli det billigaste alternativet.

Debattören var starkt kritisk till hur kommunpolitikerna har hanterat frågan och menade att landstinget hade kommit med tre grundförslag som kunde förbättras. För att citera debattören ”[…] det går lätt att hitta andra alternativ som ger större nytta, bara det att ingen brydde sig om att tänka efter i fem minuter under hela förhandlingstiden.”

Angående kostnaden för förlängningen ansåg debattören att man borde räkna in fördyringspengarna direkt samt lägga till höjningen av trängselavgiften. Notan för Täby skulle då hamna på ungefär en miljard blankt.

Debattören anförde också att det finns två grundpelare i frågan. Den ena är att det är fullt på Röda linjen, den andra är att man vill få in pengar på en försäljning av marken vid Östra station.

Fler mail är naturligtvis välkomna till info@stockholmsostra.se. Vi publicerar gärna nya tankar här.

KTH. Foto: Bengt Nyman, Wikimedia.

21 september 2020, måndag

Summerade debatten på Facebook-sidan Vallentunatrafikanter, som startade den 2 september. 13 personer engagerade sig och gjorde 24 inlägg. Fem var positiva, åtta negativa och en var svår att tolka.

De som var för anförde att Röda linjen är full, en menade att Roslagsbanans förlängning är en ”otroligt prisvärd investering för att öka kapaciteten för hela norrort”. En annan anhängare menade att förlängningen ger mest bostäder per investerad miljard.

De som inte var positiva menade att förlängningen är dyr och att man kan lägga pengarna på annat. En debattör ansåg att det är lätt att gå till Kungsgatan från Östra station, och att detta är bättre än att trängas vid Centralen och Odenplan, som debattören menade är ”sjukt överbelastade” på morgonen.

Bland de alternativa förslagen var att bygga ett spår till på Röda linjen från Östermalmstorg, vilket förslagsställaren tyckte lät billigare än Roslagsbanans förlängning. Ett annat förslag var att det skulle vara bättre att knyta ihop Kista med Danderyd med tunnelbana och förlänga Roslagsbanan till Arlanda och Norrtälje. En debattör ifrågasatte hur man skulle klara ändstationsproblematiken för Roslagsbanan i City. En annan debattör var inne på tanken att förlängningen motiveras av markvärdet vid Stockholms östra ”Förmodligen någon som får köpa östra billigt och göra det till bostadsmark […]”.

En detalj från Roslagsbanan. Foto: Föreningen Stockholms östra

17 september 2020, torsdag

Föreningen Stockholms Östra uppmärksammades på en artikel i Mitt I. Den handlade om nya fordon till Röda linjen. Artikeln har inte direkt med förlängningen att göra, men kan ändå ha ett visst intresse eftersom trängselläget på Röda linjen är det vanligaste argumentet för en förlängning av Roslagsbanan.

I artikeln finns en länk till ett pressmeddelande från SL som varmt rekommenderas. Man lär sig mycket om tunnelbanetåg och man får en uppfattning om vad en impedansbox egentligen gör. Om man förstår varför de nya fordonen är försenade är en annan sak. Länken till artikeln är:

https://www.mitti.se/nyheter/nya-tagen-pa-roda-linjen-sinkas-av-foraldrat-system/lmtin!9021037/

PS Artikeln i Mitt I hade uppenbarligen sin upprinnelse i en artikel i Svenska Dagbladet.

14 september 2020, måndag

En del debatt uppstod för föreningens Facebokk-grupp Föreningen StockholmsÖstra. Tolv personer engagerade sig. Två förde en mindre givande diskussion. Bland de övriga var en positivt inställd till förlängningen, men ansåg det vara ”rent ut sagt korkat” att KTH inte fick en station i den nya dragningen.

De övriga var inte positiva. De flesta uttryckte sig kort och menade att kostnaden är för hög i förhållande till nyttan. Ett förslag var att man skulle dra en ny rulltrappa från Östra station ned i tunnelbanan om man tycker att dagens byte tar för lång tid.

3 september 2020, torsdag

Fem personer engagerade sig i ett inlägg på Danderyds framtid diskussionsgrupp på Facebook. Samtliga var negativa till en förlängning och ansåg den vara för dyr. Två trodde att frågan inte handlar om att någon skall få kortare restid, utan om att man vill åt marken vid Östra station för att bygga bostäder. En debattör menade att tidsvinsten med en förlängning blir minimal om man skall ta sig upp för tre långa rulltrappor i City samt att ”nästan alla” som bor i Norrort har planerat sina liv efter att tåget går till Stockholms östra.

En annan debattör talade för att gräva ner banan genom Djursholm och Enebyberg, vilket skulle friställa mark till villatomtet.

1 september 2020, tisdag

Ett inlägg gick ut på Facebook-gruppen Nytt i Vallentuna. Diskussionen blev livaktig, med 173 inlägg. 68 personer engagerade sig. Av de 68 personerna var 39 negativt inställda till en förlängning och 18 var positiva. Elva personer gjorde inlägg som inte kunde tolkas som positiva eller negativa.

Ett flertal intressanta och tänkvärda synpunkter framkom. Ett par debattörer menade att det är trängseln på Röda linjens tunnelbana som tvingar fram dragningen till Odenplan. Andra argument för förlängningen var att den är framtidsfråga samt att det skulle vara skönt att slippa byta vid Östra.

En debattör ansåg att förlängningen till City var det investeringsalternativ som gav mest jobb, bostäder och restidsnytta. En hel del av de negativa var skeptiska till att hamna vid Centralen, och här uppstod den principiellt viktiga frågan om allt resande i Stockholm skall dras till en enda punkt eller om Stockholm skall vara ”bipolärt”.

Andra menade att pengarna kunde användas bättre, till exempel till sjukvård eller till att bygga ut kollektivtrafiken norrut. Andra frågade sig varför man måste stänga ned Östra station. En debattör menade att det finns bättre saker att lägga pengar på, men gissade att bakgrunden till förslaget är att man vill komma åt marken vid Östra station för att bygga bostäder på.

Debattens vågor gick tidvis höga.

29 augusti 2020, lördag

Ett inlägg gick ut på Facebook-gruppen Nya Åkersberga aktuellt. Det blev 44 inlägg i debatten, med 29 personer engagerade. 20 var negativt inställda och fem var positivt inställda till en förlängning. Fyra personers inlägg var svåra att tolka i någondera riktningen.

Bland de positiva var det en debattör som såg en fördel i att man kunde bygga bostäder vid Östra station. De övriga angav inga särskilda argument. De negativa gillade inte kostnaden eller ansåg att tunnelbana till Täby var bättre, eller att Roslagsbanan istället borde dras mot Norrtäljehållet. En del ansåg att det är bra som det fungerar nu.

En debattör ville dra banan längs Engelbrektsgatan ned till Humlegårdsgatan, och ogillade bestämt tanken på att resa i underjorden.

Engelbrektsplan med Roslagsbanans ändhållplats Foto: Oscar Halldin

29 augusti 2020, lördag

Föreningen Stockholms östra hade en liten annons i Täbys lokaltidning Täby Direkt.

27 augusti, torsdag

Ett inlägg gick ut på Facebook-gruppen Du vet att du är från Täby. Debatten blev intressant. 27 personer engagerade sig, tre var positiva, fem svårtolkade och 19 negativa.

Det fanns en stor kreativitet bland de negativa. En av dem pekade på de trevliga hängande tågen i Wuppertal och bifogade en länk till Wikipedia (Schwebebahn Wuppertal). En annan debattör pekade mot Asien och ”Sky-train”, som ett bättre alternativ till att sända ned människor i underjorden.

En bild från Wuppertal (Wikipeida).

Många förlängningsmotståndare var inne på tanken att förlängningen görs för att komma åt marken vid Östra station för bebyggelse. En frågade varför man inte kan bygga på Gärdet eller i Lill-Jansskogen istället, där det faktiskt inte finns en fungerande järnvägsstation. En annan debattör menade att en omfattande förtätning av Täby är priset för förlängningen. Debattören upplyste om att Täby nu är Sveriges tionde mest tättbefolkade kommun.

Det fanns en viss resignation bland förlängningsmotståndarna, där några menade att beslutet är fattat och det är inget att göra. Det fanns dock de som ansåg att beslut faktiskt kan ändras.

De positiva ansåg att förlängningen skulle göra det enklare att ta sig till city. En annan positiv kommentar var att kostnaden är relativt liten jämfört med till exempel Förbifart Stockholm, och att de flesta nog kommer att tjäna tidsmässigt på förlängningen. Några av förlängningsmotståndarna undrade om det kommer att bli trångt på centralen i rusningstid när även Roslagsbanan går dit.

26 augusti, onsdag

Ett inlägg gick ut på Facebook-gruppen Debattforum för framtidens Österåker. Det uppstod snabbt 63 inlägg från 22 personer.

Tio var positiva till förlängningen, sex var negativa och sex personers inlägg var svåra att tolka i ena eller andra riktningen.

De positiva betonade framtiden och belastningen på tunnelbanans röda linje, såg fördelar i bostadsbyggande på Östra stations område och ansåg att Östra station är överbelamrad i rusningtid.

De som var negativt inställda till förlängningen såg inte fördelarna i förhållande till kostnaderna, en förlängning norrut var attraktivt för några.

För övrigt avspeglades frågans komplexitet en del i diskussionen. I en intressant debatt ställdes frågan om man skulle prioritera restid eller livskvalitet, som kanske inte alltid är samma sak. I debatten ställdes också frågan om man skulle ”gräva ned sig” i gammal teknik eller om det finns och kommer att finnas kreativare lösningar. Frågan om hur det blir med pendling i framtiden kom också upp. En debattör menade att: ”Klart att det behövs kollektivtrafik även i framtiden, men det vore ett stort misstag att bygga upp ett samhälle helt inriktat på att alla ska pendla varje dag in till Stockholm.”

En debattör ville behålla Östra station som det är och satte stor tillit till Värtabanan.

26 augusti, onsdag

Ett inlägg gick ut på Facebook-gruppen Danderyd Debatt. 22 personer engagerade sig, med ett inlägg var. Två var positiva, 18 var negativa och 2 kunde inte direkt tolkas som varken negativa eller positiva.

De positiva menade att förlängningen blir ett bra sätt för Täbybor att ta sig in till stan’ respektive att förlängningen gör att norrort kan fungera även i framtiden. Flera av de negativa menade att det är bra som det är nu. Ett humoristiskt inlägg hävdade att ”Men om vi dras med en besvärande överlikviditet är det väl ett utmärkt projket…”

Andra reagerade på kostnaden eller såg ingen nytta i förlängningen. En debattör anade ett spel bakom kulisserna: ”Det vill säga någon, kanske en entreprenör eller konsult, övertalar politiker att ta beslut, för att sedan ge utredningsuppdraget till konsulten som sedan projekterar och skapar ett upphandlingsunderlag som en entreprenör sedan kan vinna. Så är karusellen igång.”

25-26 augusti 2020, tisdag-onsdag

Sajten lanserades officiellt efter ha legat ute en tid för synpunkter från olika människor. Under den 25:e och 26:e gick ett meddelande om initiativet till ledamöter och ersättare i Region Stockholm via deras meddelandefunktion. Flera tackade vänligt.

Dela