Här presenteras partiernas uppfattningar i frågan om att förlänga Roslagsbanan till Centralen, och att lägga ned Stockholms östra.

Samtiga partier har getts möjlighet att sända in material till sidan. Som start har vi lagt upp vårt intryck av partiets hållning och olika inlägg i tidigare debatter som vi tror visar partiets inställning i frågan.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet har tillhört oppositionen under den tid som beslutet om att förlänga Roslagsbanan till Centralen, och lägga ned Stockholms östra, har tagits fram. Som helhet verkar Vänsterpartiet ha varit kritiskt till förlängningen.Region Stockholm

Trafiknämndens sammanträde den 22 oktober 2019

Vid ”Trafiknämndens sammanträde den 22 oktober 2019 kl. 8.30” gjorde Vänsterpartiet nedanstående särskilda uttalande:

Närvarande från V:              Anne Sehlin, Maria Mustonen

SÄRSKILT UTTALANDE, 2019-10-22, kl. 08:30 TN 2019–1098

Ärende 4

Godkännande av överenskommelser avseende förskottering av finansiering och medfinansiering för Kollektivtrafikobjekten i Sverigeförhandlingen

Vänsterpartiet har länge drivit på för att få spårväg syd på plats och ser därför mycket positivt på att man nu kommit fram till en överenskommelse som möjliggör ett tidigareläggande av planeringen för Spårväg syd.

Däremot har vi aldrig förespråkat förlängningen av Roslagsbanan till City, och ser det inte som rimligt att prioritera den i det nu rådande ansträngda ekonomiska situationen med många andra stora och viktiga investeringar på gång. Varför ska Roslagsbanan dras i kostsamma tunnlar in till T-centralen?

Om man nu ska lämna Östra station och bygga tunnel, varför inte nöja sig med att dra den fram till Odenplan som är en knutpunkt för pendeltåg, tunnelbana och bussar?

Varför inte skapa en slutstation för Roslagsbanan och knutpunkt med tunnelbanan längre ut längs röda linjen, om man vill komma åt marken vid Östra station? Vi i Vänsterpartiet ser alla dessa alternativ som mer fördelaktiga än att dra Roslagsbanan ända in till City. Därför hade vi gärna sett att möjligheten att omförhandla denna del av Sverigeförhandlingarna hade undersökts.

Till dokumentet

Tillbaka

Foto: Peter Bjurström

Dela