Arbetet med förlängningen

Den här sidan handlar om det praktiska arbetet med att verkställa det beslut om Roslagsbanans förlängning till City som har fattats.

Information från samhället

Det finns många aspekter på den här frågan. Enligt ramavtalet (se inlägget ”En bra idé…), Punkt 9.4 ska ”Parterna ska gemensamt verka för att allmänheten får den information som behövs i samband med genomförandet av Projketet. Landstinget [Regionen] har huvudansvar för att upprätta en kommunikationsplan i samråd med övriga Parter.”

Denna kommunikationsplan är i skrivande stund (8 augusti 2020) inte framställd.

Organisationen för genomförandet

Regeringen har den 27 juni 2019 utsett 2019 Catharina Håkansson Boman till ordförande för samtliga styrelser. Catharina Håkansson Boman efterträder Hans Rode som var utsedd till ordförande från 2014 fram till juni 2019. Trafikverket har fått i uppdrag att bistå med sekretariat.

Hur utvecklas arbetet?

Vi skall försöka bli klokare i denna fråga med tiden.

Livet under byggnadstiden

En tredje frågeställning är hur livet för de boende längs banan kommer att gestalta sig under de år som man bygger. Vi skall även försöka ta reda på hur man har tänkt här.

.

Dela

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>