Feministiskt initiativ

Här presenteras partiernas uppfattningar i frågan om att förlänga Roslagsbanan till Centralen, och att lägga ned Östra station.

Samtiga partier har getts möjlighet att sända in material till sidan. Som start har vi lagt upp vårt intryck av partiets hållning och olika inlägg i tidigare debatter som vi tror visar partiets inställning i frågan.

Feministiskt initiativ är representerat i fullmäktige för Stockholms stad. Partiets inställning till frågan om Roslagsbanans förlängning är okänd för Föreningen Stockholms östra.


Roslagspartiet

Här presenteras partiernas uppfattningar i frågan om att förlänga Roslagsbanan till Centralen, och att lägga ned Östra station.

Samtiga partier har getts möjlighet att sända in material till sidan. Som start har vi lagt upp vårt intryck av partiets hållning och olika inlägg i tidigare debatter som vi tror visar partiets inställning i frågan.

Roslagspartiet finns representerat i Österåkers kommunfullmäktige. Partiets inställning till förlängningen av Roslagsbana är för närvarande okänd för Föreningen Stockholms östra.

Här presenteras partiernas uppfattningar i frågan om att förlänga Roslagsbanan till Centralen, och att lägga ned Östra station.

Samtiga partier har getts möjlighet att sända in material till sidan. Som start har vi lagt upp vårt intryck av partiets hållning och olika inlägg i tidigare debatter som vi tror visar partiets inställning i frågan.

Sverigedemokraterna

För att presentera Sverigedemokraternas inställning i frågan om Roslagsbanans förlängning har vi valt ett särskilt yttrande i Regions Stockholms Trafiknämnd i samband med att utskottet beslutade att förorda en förskottering av pengar till utbyggnaden.

—————————————————————————————————————-

Trafiknämndens sammanträde den 22 oktober 2019

Vid ”Trafiknämndens sammanträde den 22 oktober 2019 kl. 8.30 gjorde Sverigedemokraterna nedanstående särskilda uttalande:

SÄRSKILT UTTANDE, 2019-10-22, kl. 0830 TB 2019-1098

TRAFIKNÄMNDEN Ärende 4

Närvarande från SD: Roland Johanss

Godkännande av överenskommelser avseende
förskottering av finansiering och medfinansiering för
Kollektivtrafikobjekten Spårväg syd respektive
Roslagsbanan till City


Vi sverigedemokrater har länge varit starkt kritiska till
Sverigeförhandlingen speciellt kopplat till extremt höga kostnaderna samt
slutprodukten kornrner inte vara tillfredställande i jämförelse till
kostnaderna.

Det finns andra alternativ för en lägre kostnad som ger en
bättre effekt samt underhåll av de befintliga stambanorna borde ha en
högre prioritet. Detta är däremot nalionella frågor.

Konsekvenserna för regionen har varit åtagandet att även förlänga Roslagsbanan, Spårväg Syd och en ny tunnelbana mellan Fridhemsplan och Älvsjö tillsammans med ett flertal tunnelbanestationer.

Satsningen på Spårväg Syd och Roslagsbanan in till City är inte värd kostnaden jämfört med sarnhällsnyttan den skulle ge. Vi avstår därför från att delta i beslutet avseende förskottering av finansiering och medfinansiering i Sverigeförhandlingen.

Till dokumentet

Tillbaka

Här presenteras partiernas uppfattningar i frågan om att förlänga Roslagsbanan till Centralen, och att lägga ned Östra station.

Samtiga partier har getts möjlighet att sända in material till sidan. Som start har vi lagt upp vårt intryck av partiets hållning och olika inlägg i tidigare debatter som vi tror visar partiets inställning i frågan.

Miljöpartiet

Miljöpartiet sitter sedan det senaste valet i regeringsställning i Region Stockholm, tillsammans med bland andra moderaterna. För Föreningen Stockholms östra är det fortfarande okänt om miljöpartiet anser att förlängningen är en bra idé.

Tillbaka

Här presenteras partiernas uppfattningar i frågan om att förlänga Roslagsbanan till Centralen, och att lägga ned Stockholms östra.

Samtliga partier har getts möjlighet att sända in material till sidan. Som start har vi lagt upp vårt intryck av partiets hållning och olika inlägg i tidigare debatter som vi tror visar partiets inställning i frågan.

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna har tillhört oppositionen under den tid som beslutet om att förlänga Roslagsbanan till Centralen, och lägga ned Stockholms östra har tagits fram. Som helhet kan man ana en viss kritik mot förlängningen från Socialdemokraterna.

Vi presenterar ett särskilt uttalande från ett sammanträde i Trafiknämnden Region Stockholm som en bild av Socialdemokraternas inställning i frågan.

Region Stockholm

Trafiknämndens sammanträde den 22 oktober 2019

Vid ”Trafiknämndens sammanträde den 22 oktober 2019 kl. 8.30” gjorde Socialdemokraterna nedanstående särskilda uttalande:

Närvarande från S:              Jens Sjöström, Ayla Eftekhari och Bawer Kevir

SÄRSKILT UTTALANDE, 2019-10-22, kl. 08:30 TN 2019–1098

Ärende 4

Godkännande av överenskommelser avseende förskottering av finansiering och medfinansiering för Kollektivtrafikobjekten i Sverigeförhandlingen

Socialdemokraterna är positiva till att planeringsskedet i utbyggnaderna inom ramen för Sverigeförhandlingen tidigareläggs. Samtidigt är det ett oroväckande tecken att en sådan överenskommelse tagit två och ett halvt år att genomföra efter att avtalet slöts. Socialdemokraternas ambition är både tidigarelagt planeringsstart och tidigarelagt byggstart. Utbyggnad av kollektivtrafiken tar tid och kollektivtrafiken behöver möta upp den starka befolkningstillväxten i Stockholm. En tidigare planeringstart är dessutom viktig för att kunna identifiera den tekniska genomförbarheten i projekten. Spårväg syd är i detta avseende relativt väl studerad tidigare.

Förlängningen av Roslagsbanan möter större tekniska utmaningar då den både behöver passera röd linje och norra länken under mark samt passa med citybanan utan att hamna allt för djupt.

En för djup lokalisering riskerar att ge långa bytestider och mindre nytta. De tekniska förutsättningarna är också avgörande för kostnaden. Region Stockholms investeringsbudget är mycket ansträngd. Även på sjukvårdssidan finns stora behov av investeringar. Kapitalkostnaderna pressar såväl sjukvården som trafikens driftkostnader, detta i en räntemiljö där räntorna konstant sjunkit de senaste 10 åren. Högre räntekostnader kommer att innebära ett ökat tryck på driften.

Vi har därför tidigare förslagit ett en analys av de ekonomiska ramarna framåt ska göras för att ge en upplysande bild av möjligheterna att faktiskt tidigarelägga investeringarna, inte bara planeringen. Detta har fortfarande inte gjorts vilket är mycket oroande.

Region Stockholms investeringsbudget fortsätter växa och det saknas svar på hur stor den kan bli.

Vi oroas av det bakvända ekonomiska resonemang som framförs i tjänsteutlåtandet; att det är ekonomiskt fördelaktigt att genomföra en investering så snart som möjligt. man bygger på att kostnaden för infrastrukturprojekt ökar mer än KPI historiskt. Vad avses här med historisk? Efterfrågan kan som bekant variera i två riktningar. Under långvarig lågkonjunktur skulle effekten lika gärna kunna vara den motsatta, att investeringskostnaden blir lägre ju senare en investering görs.

Trafikförvaltningens investeringar leder i de flesta fall inte till vinster, utan till ökad samhällsnytta och ökade driftskostnader. Vi menar att den Region Stockholms investeringsbeslut inte bör bygga på spekulation om konjunkturen utan analyser av de egna ekonomiska ramarna, investeringskostnaden och kommande driftskostnader.

Till dokumentet

Tillbaka

Här presenteras partiernas uppfattningar i frågan om att förlänga Roslagsbanan till Centralen, och att lägga ned Östra station.

Samtiga partier har getts möjlighet att sända in material till sidan. Som start har vi lagt upp vårt intryck av partiets hållning och olika inlägg i tidigare debatter som vi tror visar partiets inställning i frågan.

Centerpartiet

Centerpartiet har tillhört den politiska majoritet som drivit fram beslutet om att förlänga Roslagsbanan till Centralen, och lägga ned Stockholms östra. Centern verkar alltså vara helt för förlängningen till City.

Tillbaka

Här presenteras partiernas uppfattningar i frågan om att förlänga Roslagsbanan till Centralen, och att lägga ned Östra station.

Samtiga partier har getts möjlighet att sända in material till sidan. Som start har vi lagt upp vårt intryck av partiets hållning och olika inlägg i tidigare debatter som vi tror visar partiets inställning i frågan.

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna har tillhört den politiska majoritet som drivit fram beslutet om att förlänga Roslagsbanan till Centralen, och lägga ned Stockholms östra. Kristdemokraterna verkar alltså vara helt för förlängningen till City.

Tillbaka

Här presenteras partiernas uppfattningar i frågan om att förlänga Roslagsbanan till Centralen, och att lägga ned Östra station.

Samtiga partier har getts möjlighet att sända in material till sidan. Som start har vi lagt upp vårt intryck av partiets hållning och olika inlägg i tidigare debatter som vi tror visar partiets inställning i frågan.

Liberalerna

Liberalerna har tillhört den politiska majoritet som drivit fram beslutet om att förlänga Roslagsbanan till Centralen, och lägga ned Stockholms östra. Liberalerna verkar alltså vara helt för förlängningen till City.

Tillbaka

Här presenteras partiernas uppfattningar i frågan om att förlänga Roslagsbanan till Centralen, och att lägga ned Stockholms östra.

Samtliga partier har getts möjlighet att sända in material till sidan. Som start har vi lagt upp olika inlägg i tidigare debatter som vi tror visar partiets inställning i frågan.

Moderaterna


Moderaterna var med och skapade förslaget, varför deras inställning verkar klar. För vi har dock lagt upp ett inlägg i debatten i Regionfullmäktige (då Landstingsfullmäktige) den 11 december 2018. Trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M) uttalade sig då så här:

”Kommande år följs den [ett annat projekt] av en efterlängtad förlängning av Roslagsbanan till Odenplan och Centralen samt det för vissa kanske ännu mer efterlängtade bygget av Spårväg Syd.”

https://www.sll.se/globalassets/5.-politik/politiska-organ/landstingsfullmaktige/2018/2018-12-11/181211-12.pdf Läst 2020-04-01. (Sid. 39 i dokumentet, sid. 71 i PDF.)

Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera att Moderaterna är bland initiativtagarna till förlängningen, och att de fortfarande är ”all in”.

Tillbaka