Dokument

Här finns ett antal viktiga dokument i frågan om Roslagsbanans förlängning. Flera av dokumenten är omfattande, och behandlar flera frågor än Roslagsbanans förlängning. Vi rekommenderar ”ctrl+F” med sökord ”Roslagsbanan” för att gå igenom dokumenten. I de flesta dokumenten är relevanta delar gulmarkerade.
Dela