Gamla stationsbyggnaden

1885 startade järnvägstrafiken mellan Stockholms Östra och Rimbo och det var startskottet på det som i dag kallas för Roslagsbanan. I början var trafiken helt inriktad på godstrafik, Stockholm behövde mat, virke och andra råvaror, men tidigt blev även persontrafiken en viktig del.

På denna sida ska vi försöka beskriva den först stationsbyggnaden på Stockholms Östra. Den senare, och nuvarande, finns här.

Dela