Här presenteras partiernas uppfattningar i frågan om att förlänga Roslagsbanan till Centralen, och att lägga ned Stockholms östra.

Samtliga partier har getts möjlighet att sända in material till sidan. Som start har vi lagt upp olika inlägg i tidigare debatter som vi tror visar partiets inställning i frågan.

Moderaterna


Moderaterna var med och skapade förslaget, varför deras inställning verkar klar. För vi har dock lagt upp ett inlägg i debatten i Regionfullmäktige (då Landstingsfullmäktige) den 11 december 2018. Trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M) uttalade sig då så här:

”Kommande år följs den [ett annat projekt] av en efterlängtad förlängning av Roslagsbanan till Odenplan och Centralen samt det för vissa kanske ännu mer efterlängtade bygget av Spårväg Syd.”

https://www.sll.se/globalassets/5.-politik/politiska-organ/landstingsfullmaktige/2018/2018-12-11/181211-12.pdf Läst 2020-04-01. (Sid. 39 i dokumentet, sid. 71 i PDF.)

Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera att Moderaterna är bland initiativtagarna till förlängningen, och att de fortfarande är ”all in”.

Tillbaka

Dela