Regioner och kommuner

Nationell nivå – riksdag

riksdag – 349 ledamöter

stiftar lagar

beslutar om statens inkomster (skatt) och utgifter

Ansvarar för:

vägar

järnvägar och flygplatser

polis och domstolar

universitet och högskolor

Regional nivå – regioner

eget parlament – regionfullmäktige

egen beskattningsrätt och beslutanderätt

Ansvarar för:

hälso- och sjukvård

tandvård

kollektivtrafik

lokal nivå – kommuner

290 kommuner

eget parlament – kommunfullmäktige

egen beskattningsrätt och beslutanderätt

Bland de viktigaste uppgifterna är:

förskolor, grund- och gymnasieskolor

socialtjänst

äldreomsorg

https://www.sll.se/politik/Sa-fungerar-politiken/ Läst 2020-04-18.

Dela