Sammanfattning av partiernas ståndpunkter

På den här sidan presenteras en översikt över de olika politiska partiernas ståndpunkt i frågan om förlängning av Roslagsbanan till Odenplan/City är en bra idé.

Samtliga partier har med ett mail som gick ut den 10 augusti 2020 getts möjlighet att kommentera innehållet.

Tills annat sägs från ett visst parti ligger en bedömning av Föreningen Stockholms östra som grundas främst på handlingar från möten i Region Stockholm (f. d. Stockholms läns landsting).

Ett ”klick” på partibokstaven tar Dig till den sida där partiets uppfattning beskrivs närmare.

PartiStåndpunktKommentar
VInte bra idéBedömning från dokument
S?Bedömning från dokument
MP?Bedömning från dokument
CBra idéBedömning från dokument
LBra idéBedömning från dokument
MBra idéBedömning från dokument
KDBra idéBedömning från dokument
SDInte bra idéBedömning från dokument

Foto: Peter Bjurström
Foto: Peter Bjurström

Dela