Här presenteras partiernas uppfattningar i frågan om att förlänga Roslagsbanan till Centralen, och att lägga ned Östra station.

Samtiga partier har getts möjlighet att sända in material till sidan. Som start har vi lagt upp vårt intryck av partiets hållning och olika inlägg i tidigare debatter som vi tror visar partiets inställning i frågan.

Sverigedemokraterna

För att presentera Sverigedemokraternas inställning i frågan om Roslagsbanans förlängning har vi valt ett särskilt yttrande i Regions Stockholms Trafiknämnd i samband med att utskottet beslutade att förorda en förskottering av pengar till utbyggnaden.

—————————————————————————————————————-

Trafiknämndens sammanträde den 22 oktober 2019

Vid ”Trafiknämndens sammanträde den 22 oktober 2019 kl. 8.30 gjorde Sverigedemokraterna nedanstående särskilda uttalande:

SÄRSKILT UTTANDE, 2019-10-22, kl. 0830 TB 2019-1098

TRAFIKNÄMNDEN Ärende 4

Närvarande från SD: Roland Johanss

Godkännande av överenskommelser avseende
förskottering av finansiering och medfinansiering för
Kollektivtrafikobjekten Spårväg syd respektive
Roslagsbanan till City


Vi sverigedemokrater har länge varit starkt kritiska till
Sverigeförhandlingen speciellt kopplat till extremt höga kostnaderna samt
slutprodukten kornrner inte vara tillfredställande i jämförelse till
kostnaderna.

Det finns andra alternativ för en lägre kostnad som ger en
bättre effekt samt underhåll av de befintliga stambanorna borde ha en
högre prioritet. Detta är däremot nalionella frågor.

Konsekvenserna för regionen har varit åtagandet att även förlänga Roslagsbanan, Spårväg Syd och en ny tunnelbana mellan Fridhemsplan och Älvsjö tillsammans med ett flertal tunnelbanestationer.

Satsningen på Spårväg Syd och Roslagsbanan in till City är inte värd kostnaden jämfört med sarnhällsnyttan den skulle ge. Vi avstår därför från att delta i beslutet avseende förskottering av finansiering och medfinansiering i Sverigeförhandlingen.

Till dokumentet

Tillbaka

Dela